Iepirkums
„Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana” (identifikācijas Nr. VIAA 2014/13)

Paziņojums ievietots: 07.05.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija: Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Iveta Benga, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67785404, faksa nr.67814344, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv.
Tehniska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Dace Zaldāte, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste, tālrunis: 67854761, elektroniskā pasta adrese: dace.zaldate@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (B sadaļa).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 23.maija plkst.10:00.

Nolikumsnolikums_ML_07052014.doc?d=files/free/01/43301/nolikums_ml_07052014.doc

  • Atbildes 16.05.2014: atbildes_ml_15052014.doc?d=files/free/01/43301/atbildes_ml_15052014.doc
  • Atbildes 21.05.2014: atbildes_ml_21052014-Karjeras nedela.doc?d=files/free/01/43301/atbildes_ml_21052014_karjeras_nedela.doc