Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/13

Paziņojums ievietots: 18.06.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Kampaņas "Karjeras nedēļa" atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana.

Kopējā līgumcena: 43 652,05 EUR

Līguma izpildītājs: SIA “HAUSKA&PARTNERI”, reģ. Nr.4000367519

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/364644