Iepirkums
„Dienesta auto nomas iepirkums”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/14

Paziņojums ievietots: 22.05.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz:
Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr. 67785404, e-pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Dienesta auto nomas iepirkums saskaņā ar konkursa nolikumu.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 65 000,00 EUR (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 25.jūnija plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/359547 

Nolikums: nolikums_dienesta_auto_noma_ml_final.doc?d=files/free/09/43309/nolikums_dienesta_auto_noma_ml_final.doc