Paziņojums par iepirkuma rezultātu
 „Dienesta auto nomas iepirkums
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/14)

Paziņojums ievietots: 01.07.2014.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344
 

Līguma izpildītājs: SIA “TRANSPORENT”, reģ. Nr.40003722171.

Līguma priekšmets: 2 (divu) jaunu automašīnu – minivenu noma uz 3 (trīs) gadiem.

Kopējā līgumcena: 60 084,28 EUR bez PVN.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/366006