Iepirkums 
„Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/19 ĀF

Paziņojums ievietots: 10.07.2014

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr. 67785404, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākais informācijas speciālists Ralfs Spāde, tālr.67854764, elektroniskā pasta adrese: ralfs.spade@viaa.gov.lv  

Iepirkuma priekšmets: Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai. Iepirkums sadalīts divās daļās.

Līguma izpildītājs: SIA “PRO-BALTIC”

Līgumcena: 27 477.88 EUR bez PVN

Paziņojums IUB mājas lapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/367184 

Lēmums: Protokols Nr.2 2 protokols.pdf?d=files/free/25/43325/2_protokols.pdf