Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Apģērbu iegāde dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2014”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/22)

 

Paziņojums ievietots: 21.07.2014

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344


Līguma priekšmets: Apģērbu izgatavošana un piegāde pasūtītājam dalībai EuroSkills 2014

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO-BALTIC”

Līguma summa: 2996,36 EUR

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/369027