Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/23)

Paziņojums ievietots: 04.08.2014

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344


Līguma priekšmets: Biroja telpu ikdienas uzkopšanas pakalpojumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Polleo Global”

Līguma termiņš: 2015. gada 31. decembris

Līguma summa: 7683,15 EUR

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/370556