Iepirkums
„Kafijas paužu nodrošināšana”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/25

Paziņojums ievietots: 07.08.2014.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Sandra Kursīte, tālr. 67785434, e-pasta adrese: sandra.kursite@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: VIAA direktora vietniece resursu pārvaldības jautājumos – Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore Alise Lūse, tālr. 67359077, fakss: 67814344, elektroniskā pasta adrese: alise.luse@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: kafijas paužu nodrošināšana semināriem VIAA telpās Vaļņu ielā 1, Vaļņu ielā 3 un Z.A. Meierovica bulvārī 16-1 saskaņā ar konkursa nolikumu.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 15 000,00 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 18. augusta plkst. 10:00.


Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/371071  

Nolikums kafijas_pauzes_nolikums_FINAL.doc?d=files/free/35/43335/kafijas_pauzes_nolikums_final.doc