Iepirkums
„Informatīvo materiālu druka”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/28

Paziņojums ievietots: 19.08.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Sandra Kursīte, tālr. 67785434, e-pasta adrese: sandra.kursite@viaa.gov.lv. Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākais informācijas speciālists Ralfs Spāde, tālr. 67854764, elektroniskā pasta adrese: ralfs.spade@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Informatīvo materiālu drukas pakalpojumi.

Iepirkums tiek pārtraukts: Iepirkuma komisija ir konstatējusi, ka iepirkuma nolikuma B sadaļā „Tehniskā specifikācija” 3. punktā „Galda kalendārs VIAA” ir kļūdaini norādīts kalendāra formāts – 13 lapas katrā pusē, nevis 13 lapas. Tā kā konstatētā kļūda iepirkuma tehniskajā specifikācijā ietekmē piedāvājuma cenu, tā ir atzīstama par būtisku, tāpēc saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu iepirkums „Informatīvo materiālu druka”, identifikācijas numurs VIAA 2014/28, ir pārtraucams.

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/371228 

Lēmums Lēmums.pdf?d=files/free/44/43344/l_mums.pdf