Iepirkums 
„Informatīvo materiālu druka”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/29

Paziņojums ievietots: 24.09.2014 

 

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Sandra Kursīte, tālr. 67785434, e-pasta adrese: sandra.kursite@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākais informācijas speciālists Ralfs Spāde, tālr. 67854764, elektroniskā pasta adrese: ralfs.spade@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Informatīvo materiālu drukas pakalpojumi.

Līguma izpildītājs: SIA "Green Print"

Līgumcena: 1 530.00 EUR bez PVN

Paziņojums IUB mājas lapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/376681    

Lēmums: IZRAKSTS.pdf?d=files/free/59/43359/izraksts.pdf