Iepirkums 
"Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana" 
identifikācijas Nr. VIAA 2014/30

 

Paziņojums ievietots: 31.10.2014.

 

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, e-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta Struktūrfondu informācijas sistēmu nodaļas vadītāja Inga Ķere, tālr.: 67358450, elektroniskā pasta adrese: inga.kere@viaa.gov.lv  un par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta moduli Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais eksperts Reinis Tralmaks, tālr.: 67830837, elektroniskā pasta adrese: reinis.tralmaks@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: 22231,04 EUR (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 26. novembris plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/379683

Nolikums: IS_uzturesana_attistisana_2014_15102014_V11_nolikums.doc?d=files/free/92/43392/is_uzturesana_attistisana_2014_15102014_v11_nolikums.doc