Iepirkums 
"Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana" 
identifikācijas Nr. VIAA 2014/30

 

Paziņojums ievietots: 24.11.2014.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, e-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta Struktūrfondu informācijas sistēmu nodaļas vadītāja Inga Ķere, tālr.: 67358450, elektroniskā pasta adrese: inga.kere@viaa.gov.lv  un par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta moduli Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais eksperts Reinis Tralmaks, tālr.: 67830837, elektroniskā pasta adrese: reinis.tralmaks@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana.

Iepirkums tiek pārtraukts: Iepirkuma komisija konstatēja, ka atklāta konkursa “Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana”. Id. Nr. VIAA 2014/30 iepirkuma nolikumā ir nepieciešams veikt grozījumus. Ņemot vērā to, ka 26.11.2014. plkst. 10:00  ir noteikta atklāta konkursa piedāvājumu atvēršana un  grozījumus nav iespējams veikt, iepirkuma komisija nolēma iepirkuma procedūru pārtraukt, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu.

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts:  http://pvs.iub.gov.lv/show/38329