Iepirkums
„Mobilo sakaru pakalpojumi”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/31

Paziņojums ievietots: 25.11.2014.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, elektroniskā pasta adrese: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte Lelde Valeine, tālr. 67785403 elektroniskā pasta adrese: Lelde.Valeine@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Mobilo sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 41 999,99 EUR (bez PVN)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 8. decembris plkst.10:00

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/383457 

Nolikums: Mob_sakaru_pakalpojumi_END.doc?d=files/free/39/43439/mob_sakaru_pakalpojumi_end.doc

  • Atbilde Pretendenta jautājumi.doc?d=files/free/39/43439/pretendenta_jaut_jumi.doc 04.12.2014.