Iepirkums 
Mobilo sakaru pakalpojumi”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/31

Paziņojums ievietots: 17.12.2014 

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, elektroniskā pasta adrese: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte Lelde Valeine, tālr. 67785403 elektroniskā pasta adrese: Lelde.Valeine@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Mobilo sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām.

Līguma izpildītājs: SIA “Latvijas mobilais telefons”

Līgumcena: EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi centi) bez PVN

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/392231 

Lēmums: LĒMUMS_mob_sakari.pdf?d=files/free/49/43449/l_mums_mob_sakari.pdf