Iepirkums
Biroja telpu ikdienas uzkopšana”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/32

Paziņojums ievietots: 26.11.2014.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, elektroniskā pasta adrese: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālists Zigfrīds Logins, tālr.: 67785403, elektroniskā pasta adrese: zigfrids.logins@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets: Biroja telpu ikdienas uzkopšana.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: -

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 9. decembris plkst.10:00

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/383621

Nolikums: Nolikums_telpu uzkopšana_VIAA_END.doc?d=files/free/42/43442/nolikums_telpu_uzkop_ana_viaa_end.doc

Tehniskās specifikācijas Pielikums nr.1 Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr  1 Logu_specifikācija.xls?d=files/free/42/43442/tehnisk_s_specifik_cijas_pielikums_nr_1_logu_specifik_cija.xls