Iepirkums
 Biroja telpu ikdienas uzkopšana”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/32

Paziņojums ievietots: 20.01.2015

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, elektroniskā pasta adrese: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālists Zigfrīds Logins, tālr.: 67785403, elektroniskā pasta adrese: zigfrids.logins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Biroja telpu ikdienas uzkopšana

Līguma izpildītājs: SIA “SOL Latvia”

Līgumcena: līgumcena ir 5 918,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro un nulle centi) bez PVN (no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015. gada 31. decembrim). Cena par viena mēneša biroja telpu uzkopšanas pakalpojumu ir 538,00 EUR bez PVN.

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/395670   

Lēmums: SBizhub C2815012110380.pdf?d=files/free/81/43481/sbizhub_c2815012110380.pdf