Atklāts konkurss
„ Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/33)

Paziņojums ievietots: 06.02.2015.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta Struktūrfondu informācijas sistēmu nodaļas vadītāja Inga Ķere, tālr.: 67358450, elektroniskā pasta adrese: inga.kere@viaa.gov.lv un par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta moduli Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais eksperts Reinis Tralmaks, tālr.: 67830837, elektroniskā pasta adrese: reinis.tralmaks@viaa.gov.lv.


Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 29 911,04 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro un četri centi) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 23. martam plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050, darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00.

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/393603

Nolikums: is_uzturesana_attistisana_2014_15102014_v11_nolikums_arlietvedibu_08122014_V12_grozījumi_2.doc?d=files/free/00/43500/is_uzturesana_attistisana_2014_15102014_v11_nolikums_arlietvedibu_08122014_v12_groz_jumi_2.doc (ar 2015. gada 13. februāra un 3. marta grozījumiem)

Informējam pretendentus, ka Iepirkuma nolikuma (ID. Nr. VIAA 2014/33) 3. pielikumā „Apliecinājums” ieviesusies drukas kļūda ar nepareizu atsauci uz Nolikuma 5.4. punktu par sistēmas īsu aprakstu projekta vadītāja un sistēmas arhitekta pieredzei. Pareizais atsauces numurs ir 5.3.1.4.