Paziņojums par atklāta konkursa rezultātu
„Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/33

Paziņojums ievietots: 03.08.2015

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra 
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

Līguma izpildītājs: Iepirkums tika pārtraukts sakarā ar to, ka Iepirkuma komisija konstatēja, ka iepirkums uzsākts 2014. gada 1. decembrī (rīkojums Nr.1.-30.2/152) un kopš tā brīža ir pagājis tik ilgs laiks, ka daļa no nolikumā plānotajiem darbiem pasūtītājam vairs nav nepieciešama. Vienlaikus, apzinoties turpmākus riskus, kas saistīti ar potenciālu iepirkuma komisijas un IUB lēmuma pārsūdzību, daļa no nolikumā plānotajiem darbiem pasūtītājam arī vairs nebūs aktuāla laika trūkuma dēļ, kā rezultātā nav lietderīgi turpināt iepirkumu esošajā apjomā. Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu.

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/415161