Iepirkums
„Maketēšanas un drukas pakalpojumi”
identifikācijas Nr. VIAA 2015/05 ESF

Paziņojums ievietots: 07.04.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, e-pasts: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas Vecākais informācijas speciālists Ralfs Spāde, tālr.: 67785436, e-pasts: ralfs.spade@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: maketēšanas un drukas pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām, kas ietver poligrāfijas materiālu dizainu, maketēšanu, poligrāfijas materiālu izgatavošanu, pēcapstrādi un piegādi pasūtītāja norādītajā adresē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildītājs: Tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar 3 pretendentiem, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

1) SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”, (reģ. Nr.40003309555, biroja adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010),

2) SIA “E-FORMA” (reģ. Nr.40002047966, biroja adrese: Baznīcas iela 35-2, Rīga, LV-1039),

3) SIA “Mc Ābols poligrāfija” (reģ. Nr. LV40003187469, adrese: Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005).

Līgumcena: līgumcena ir 41 999.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un nulle centi) bez PVN

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/402010 


Lēmums: 
LĒMUMS_izraksts.doc?d=files/free/96/54396/l_mums_izraksts.doc

Kopvērtējums: IEPIRKUMA KOMISIJAS LOCEKĻU KOPVĒRTĒJUMS.doc?d=files/free/96/54396/iepirkuma_komisijas_locek_u_kopv_rt_jums.doc