Iepirkums
„ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase”
identifikācijas Nr. VIAA 2015/09 ĀF


Paziņojums ievietots: 16.03.2015.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, elektroniskā pasta adrese: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lūse, tālr.: 67559501, elektroniskā pasta adrese: kristine.luse@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 26. marts, plkst.10:00

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: tiks publicēts drīzumā

Nolikums: Nolikums_01_16032015.doc?d=files/free/36/43536/nolikums_01_16032015.doc