Iepirkums
„ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase”
identifikācijas Nr. VIAA 2015/09 ĀF

Paziņojums ievietots: 20.04.2015

 

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, e-pasts: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Kontaktpersona saistībā ar par tehniskiem jautājumiem: Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lūse, tālr.: 67559501, e-pasts: kristine.luse@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas (2014.-2020.) projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase, saskaņā ar nolikumu un Tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildītājs: Tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar 15 pretendentiem, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (skatīt lēmuma norakstu).

Līgumcena: līgumcena ir 41 000,00 (četrdesmit viens tūkstotis eiro) bez PVN

Paziņojums IUB mājaslapā:  http://pvs.iub.gov.lv/show/403845

Lēmums: LĒMUMS_noraksts_Erasmus+.doc?d=files/free/08/54408/l_mums_noraksts_erasmus_.doc