Iepirkums
„Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/4 LLP)

Paziņojums ievietots: 18.01.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktinformācija: Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Finanšu departamenta Grāmatvedības un  tehniskās palīdzības projekta nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr.  67785404, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv.
Kontaktpersona par tehniskiem jautājumiem: Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu departamenta Leonardo da Vinci un Grundtvig nodaļas vadītāja Baiba Kārkliņa, tālr. 67830834, elektroniskā pasta adrese: baiba.karklina@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Eiropas Savienības Rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz LVL 20 000,00 (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 29.janvārim plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/305734

Nolikums: ?d=