Lēmums par iepirkumu
„Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”
(identifikācijas Nr. VIAA 2013/4 LLP)

Paziņojums ievietots: 06.03.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Eiropas Savienības Rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig apakšprogrammu projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase.

Līguma izpildītāji: Eksperti (fiziskas un juridiskas personas), kuri ieguvuši tiesības pretendēt uz atsevišķu līgumu slēgšanu par projekta iesniegumu vērtēšanu (2013. gada 6. marta Vispārīgā vienošanās Nr.1-/39.1/14):

 1. SIA „Projektu izpētes centrs”
 2. Aina Biljone
 3. Lilita Gailīte
 4. Ilze Trapenciere
 5. SIA „ActiveLV”
 6. SIA „AC Konsultācijas”
 7. Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”
 8. SIA „Baltijas Konsultācijas”
 9. Anna Rāta
 10. Sniedze Joma
 11. Ingūna Prauliņa
 12. Sanita Putniņa
 13. Laura Iveta Strode
 14. Zane Seipule
 15. Biedrība „ALTUM”
 16. Signe Grūbe
 17. Rudīte Andersone
 18. Mārīte Ieviņa
 19. Elīna Zariņa
 20. SIA „FAVORITES”

Līguma termiņš: 2013. gada 31. decembris

Līguma summa: līdz 20 000,00 LVL (bez PVN)