Iepirkums
„Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, darbinieku apmācība, metodikas aprobācija”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/11 ESF)

Paziņojums ievietots: 22.04.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Iepirkuma priekšmets: Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, darbinieku apmācība, metodikas aprobācija saskaņā ar Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 6.maija plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/357941  

Nolikums?d=