Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, darbinieku apmācība, metodikas aprobācija”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/11 ESF)

Paziņojums ievietots: 11.06.2014.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Pētniecības organizāciju finanšu vadības kontroļu pārbaudes metodikas izstrāde, darbinieku apmācība, metodikas aprobācija saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

Līguma izpildītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KPMG Baltics SIA”, reģ. Nr.40003235171.

Līguma summa: 11 940,00 EUR bez PVN.

Līguma termiņš: 2014.gada 31.jūlijs.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/364226