Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Biroja tehnikas apkope”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/17)

Paziņojums ievietots: 27.06.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Biroja tehnikas apkope.

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MB Birojs”

Līguma summa: 28 017,60 EUR

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/366201 

Lēmums: ?d=l_mums_noraksts_biroja_apkope.pdf