Iepirkums
„Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai”
identifikācijas Nr. VIAA 2014/19 ĀF

Paziņojums ievietots: 11.06.2014

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iveta Benga, tālr. 67785404, elektroniskā pasta adrese: iveta.benga@viaa.gov.lv 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākais informācijas speciālists Ralfs Spāde, tālr.67854764, elektroniskā pasta adrese: ralfs.spade@viaa.gov.lv  

Iepirkuma priekšmets: Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai. Iepirkums sadalīts divās daļās.

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: līdz 41 000,00 EUR (bez PVN).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 30. jūnijs, plkst.10:00.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/364149  

Nolikums: nolikums-repr-mater-2014-_ML.doc?d=files/free/14/43314/nolikums_repr_mater_2014_ml.doc