Iepirkums
„Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana”
identifikācijas Nr. VIAA 2015/01

Paziņojums ievietots: 13.01.2015.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, elektroniskā pasta adrese: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: apdrošināšanas brokera SIA “AVL FINANCE” pārstāve Anastasija Čerņicka, tālrunis: 67204686, mob. tālr.: 26425262, e-pasta adrese: anastasija@avlfinance.lv.

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 26. janvāris, plkst.10:00

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/391026 

Nolikums: Veselības apdrošināšana_nolikums_13_01_2015 (2).doc?d=files/free/67/43467/vesel_bas_apdro_in_ana_nolikums_13_01_2015_2_.doc