Iepirkums

„Profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās”
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/16 ESF)

 

Paziņojums ievietots: 24.03.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: Informāciju par iepirkumu (t.sk. atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma norisi) un ar to saistītajiem jautājumiem sniedz: Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, e-pasts: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854760, fakss: 67854779.

Jautājumu (-s) par nolikumu pretendents nosūta elektroniski uz e-pastu nolikuma 3.4. punktā minētajai kontaktpersonai vai pa pastu. Atbildes tiks nosūtītas pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, savukārt pārējie pretendenti ar sniegtajām atbildēm varēs iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā, http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/  pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 13. aprīļa plkst. 15.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā.

Nolikums: apstiprināts nolikums_valodas apguve cietumos 2015.doc?d=files/free/42/43542/apstiprin_ts_nolikums_valodas_apguve_cietumos_2015.doc