Iepirkums
„Reprezentatīvo materiālu iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras programmu publicitātes nodrošināšanai”
identifikācijas Nr. VIAA 2015/14 ESF

 

Paziņojums ievietots: 16.04.2015.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, e-pasts: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Ieva Kukule, tālr.: 67785437, e-pasts: ieva.kukule@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: reprezentācijas materiālu iegādes pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām, tajā skaitā ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai, kas ietver izvēlēto reprezentācijas materiālu dizaina izstrādi, izgatavošanu/apstrādi un piegādi pasūtītāja norādītajā adresē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 27. aprīlis, plkst.10:00

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/402314

Nolikums: Nolikums_reprez_mat_2015.doc?d=files/free/04/54404/nolikums_reprez_mat_2015.doc

Atbildes uz pretendentu jautājumiem: Atbildes uz jautājumiem_21.04.2015.doc?d=files/free/04/54404/atbildes_uz_jaut_jumiem_21.04.2015.doc (Publicēts 21.04.2015.)

Atbildes Nr.2: Atbildes uz jautājumiem_2.doc?d=files/free/04/54404/atbildes_uz_jaut_jumiem_2.doc (Publicēts 23.04.2015.)