Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā (B daļa)
„Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2015/11 ĀF)

Paziņojums ievietots: 21.04.2015.

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: 
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, faksa nr.: 67814344, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta vecākais eksperts Imants Germs, tālr.: 67559505, e-pasts: imants.germs@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana, tajā skaitā transporta biļešu, apdrošināšanas polišu piegāde, viesnīcu rezervāciju veikšana, un autonomas nodrošināšana, kā arī citi pakalpojumi saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 125 000 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši eiro un nulle centi) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 8. maijam plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050, darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00.

Nolikums:Nolikums_VIAA_ 2015_11.doc?d=files/free/09/54409/nolikums_viaa_2015_11.doc

Atbildes uz pretendenta jautājumiem:?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_updd.doc (Publicēts 29.04.2015.)

Atbildes Nr. 2: ?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_2_komand.doc (Publicēts 07.05.2015.)