Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā (B daļa)
„Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2015/11 ĀF)

 

Paziņojums ievietots: 27.05.2015


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta vecākais eksperts Imants Germs, tālrunis: 67559505, e-pasts: imants.germs@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 125 000,00 EUR bez PVN

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 8. maijs (plkst. 10.00)

Līguma izpildītājs: SIA “ANSBERGS” (reģ. Nr. 40003647263, juridiskā adrese: Kapseļu iela 4a-5, Rīga, LV-1046, biroja adrese: Marijas iela 11, Rīga, LV-1050)

Līgumcena: 125 000,00 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši eiro un nulle centi) bez PVN

Paziņojums IUB mājaslapā: tiks publicēts drīzumā 

Lēmums: ?d=69170_L_MUMS_komandejumi.doc