Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.²panta noteiktā kārtība (B daļa)
„Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv”
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/19)

Paziņojums ievietots: 21.04.2015.

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, faksa nr.: 67814344, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja, Ieva Kukule, tālr.: 29466551, e-pasts: ieva.kukule@viaa.gov.lv.


Iepirkuma priekšmets: „Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv” saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: līdz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 28. aprīlim plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050, darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00.

NolikumsNIID_nolikums_END.doc?d=files/free/10/54410/niid_nolikums_end.doc

Atbildes uz pretendenta jautājumiem: atbildes_pretendentu_jautajumi_niid_pp.doc?d=files/free/10/54410/atbildes_pretendentu_jautajumi_niid_pp.doc (Publicēts 24.04.2015.)

Atbildes Nr.2: atbildes_pretendentu_jautajumi_2_niid.doc?d=files/free/10/54410/atbildes_pretendentu_jautajumi_2_niid.doc (Publicēts 24.04.2015.)