Iepirkums
„Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv”
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/19)

Paziņojums ievietots: 13.05.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, e-pasts: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:Ieva Kukule, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja, tālr.: 29466551, e-pasts: ieva.kukule@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: „Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv” saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildītājs: SIA “B&Y” (Reģ. Nr. 50103606761, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 38/40 – 1, Rīga, LV-1011, biroja adrese: Mazā Muzeja iela 1, Rīga, LV-1050)

Līgumcena: līgumcena ir 9 996,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši eiro un 00 centi)

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/406006

Lēmums: ?d=L_MUMS_noraksts_PP_niid.doc