Iepirkums
Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/20 ESF)

 

Paziņojums ievietots: 28.04.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr.: 67854771, faksa nr.: 67854779, e-pasts: ina.logina@viaa.gov.lv;

VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr.: 67854771, faksa nr.: 67854779, e-pasts: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumu cena: nepārsniedz 80 000,00 eiro bez PVN

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: pagarināts - līdz 2015.gada 28.maija plkst. 14.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16 – 1 (ieeja no Basteja pasāžas), 5. stāvs, 3. kabinets

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/403203

Paziņojums par grozījumiem IUB mājas lapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/405064

 

Nolikums: Nolikums_NKS pilnveide_upd.doc?d=files/free/13/54413/nolikums_nks_pilnveide_upd.doc (28.04.2015)

Nolikuma 8. pielikums: Metodiskais materiāls nozares kvalifikāciju struktūras izstrādei: 8.pielikums_Metodiskais materials_Nozaru kvalifikācijas strukturas izstradei.pdf?d=files/free/13/54413/8.pielikums_metodiskais_materials_nozaru_kvalifik_cijas_strukturas_izstradei.pdf

Nolikums ar grozījumiem: ?d=60514_Nolikums_NKS_pilnveide_grozijumi.doc (Aktualizēts: 11.05.2015)

Nolikuma 8. pielikums: Metodiskais materiāls nozares kvalifikāciju struktūras izstrādei: ?d=8.pielikums_Metodiskais_materials_Nozaru_kvalifik_cijas_strukturas_izstradei.pdf