Iepirkums
„Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/20 ESF)

Paziņojums ievietots: 18.06.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr.nr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv;
VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr.nr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “Ernst & Young Baltic”

Līgumcena: 79 423.00 EUR bez PVN

Paziņojums par rezultātiem IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/409646