Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.²panta noteiktā kārtībā
„Esošās virtualizācijas vides modernizācija”
ID.Nr. VIAA 2015/15

 

Paziņojums ievietots: 13.05.2015.

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, faksa nr.: 67814344, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālrunis: 67814325, e-pastS: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Esošās virtualizācijas vides modernizācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  2015. gada 25. maijs plkst. 10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050, darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00.

Nolikums?d=Virtualiz_cija_nolikums_END.doc