Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.²panta noteiktā kārtībā
„Esošās virtualizācijas vides modernizācija”
ID.Nr. VIAA 2015/15

 

Paziņojums ievietots: 04.06.2015

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, e-pasts: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Rinalds Ezeriņš, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, tālrunis:67814325, e-pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: „Esošās virtualizācijas vides modernizācija” saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Līguma izpildītājs:

1) iepirkuma priekšmeta 1. daļā - SIA “IPRO” , reģ.Nr. 40003521916, juridiskā un biroja adrese: G.Astras iela 8b, Rīga, LV-1082, ;

2) iepirkuma priekšmeta 2. daļā - SIA “IPRO” , reģ.Nr. 40003521916, juridiskā un biroja adrese: G.Astras iela 8b, Rīga, LV-1082.

Līgumcena: 

  1. iepirkuma priekšmeta 1. daļā - līgumcena ir 9 213,42 EUR (deviņi tūkstoši divi simti trīspadsmit euro un četrdesmit divi centi) bez PVN;
  2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā - līgumcena ir 29 421,27 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro un divdesmit septiņi centi centi) bez PVN.

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/408709 

Lēmums: ?d=L_MUMS_noraksts_IPRO.pdf