Iepirkums
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās”,
identifikācijas numurs VIAA 2015/23 ESF

 

Paziņojums ievietots: 04.06.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050


Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (t.sk. atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma norisi) un ar to saistītajiem jautājumiem sniedz: VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, e-pasts: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854760, fakss: 67854779.

Jautājumu (-s) par nolikumu pretendents nosūta elektroniski uz e-pastu nolikuma 3.4. punktā minētajai kontaktpersonai vai pa pastu. Atbildes tiks nosūtītas pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, savukārt pārējie pretendenti ar sniegtajām atbildēm varēs iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā, pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas.


Iepirkuma priekšmets:
Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 19. jūnija plkst. 9.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā

Nolikums: ?d=nolikums_23ESF_pilnveidei_cietumos_2015.doc