„Profesionālās pilnveides izglītības programmu
apguves organizēšana ieslodzījuma vietās”,
identifikācijas numurs VIAA 2015/23 ESF

Paziņojums ievietots: 26.06.2015.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854760, fakss: 67854779.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

 

Iepirkuma daļa Pretendents Piedāvātā kopējā cena par visu līguma apjomu (EUR bez PVN)
1.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ēku siltināšana” nodrošināšana Jēkabpils cietumā, adrese - Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils SIA “BUTS” 6450.00
2.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Sausās būves montāža” nodrošināšana Jēkabpils cietumā, adrese - Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils SIA “BUTS” 6490.00
3.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Mazā biznesa organizēšana” nodrošināšana Daugavgrīvas cietumā, adrese - Lielā iela 1, Daugavpils un 18.novembra iela 66a, Daugavpils SIA “BUTS” 8000.00
4.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Lauksaimniecības pamati” nodrošināšana Daugavgrīvas cietumā, adrese - Lielā iela 1, Daugavpils un 18.novembra iela 66a, Daugavpils SIA “Mācību centrs plus” 5790.00
5.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datortehnikas diagnostika un remonts” nodrošināšana Daugavgrīvas cietumā, adrese - Lielā iela 1, Daugavpils un 18.novembra iela 66a, Daugavpils Mācību centrs “Fibra” 3870.00
6.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Pārdevēja darbs” nodrošināšana Iļģuciema cietumā, adrese - Tvaikoņu iela 3, Rīga SIA “BUTS” 4300.00
7.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ēku siltināšana” nodrošināšana Liepājas cietumā, adrese - Dārzu ielā 14/16, Liepāja SIA “BUTS” 6450.00

8.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Mazā biznesa organizēšana” nodrošināšana Jelgavas cietumā, adrese - Palīdzības iela 3, Jelgava
SIA “BUTS”

4000.00

9.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Apdares darbi un telpu remonts” nodrošināšana Jelgavas cietumā, adrese - Palīdzības iela 3, Jelgava
SIA “BUTS” 6400.00
10.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datortehnikas diagnostika un remonts” nodrošināšana Jelgavas cietumā, adrese - Palīdzības iela 3, Jelgava Mācību centrs “Fibra”

3870.00
11.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Olaines cietumā, adrese - Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads Mācību centrs “Fibra” 3870.00
12.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Komercdarbības pamati” nodrošināšana Brasas cietumā, adrese - Laktas iela 2/4, Rīga SIA “BUTS” 4000.00
13.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Apdares darbi un telpu remonts” nodrošināšana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, adrese - Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads SIA “BUTS” 6400.00
14.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Komercdarbības pamati” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese - Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Burtnieku novads SIA “BUTS” 3900.00
15.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ēku siltināšana” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese - Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Burtnieku novads SIA “BUTS” 6450.00
16.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese - Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Burtnieku novads Mācību centrs “Fibra” 3870.00
17.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga Mācību centrs “Fibra” 11610.00
18.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Komercdarbības pamati” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga SIA “BUTS” 4000.00
19.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Apdares darbi un telpu remonts” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga SIA “BUTS” 6400.00