Iepirkums
“Integrētās komunikācijas kampaņa jauniešu informēšanai un piesaistei dalībai
Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā Jauniešu garantija”,
identifikācijas numurs VIAA 2015/21 ESF

 

Paziņojums ievietots: 29.06.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

1)Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Baiba Ūbele, Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854762, elektroniskā pasta adrese: baiba.ubele@viaa.gov.lv;
2)Tehniska rakstura (saistībā ar iepirkuma priekšmetu) informāciju par iepirkumu sniedz: Zane Birka, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas Vecākā informācijas speciāliste, tālrunis: 67785462, elektroniskā pasta adrese: zane.birka@viaa.gov.lv.

Jautājumus pretendents nosūta elektroniski vai uzdod telefoniski attiecīgi nolikuma 3.2. vai 3.3. punktā minētajai kontaktpersonai vai nosūta tos pa pastu (bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darbdienu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, lai pasūtītāja iepirkuma komisija spētu kvalitatīvi sagatavot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem). Atbildes tiks nosūtītas (sniegtas) pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, savukārt pārējie pretendenti ar sniegtajām atbildēm varēs iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā, http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/ pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas.

Iepirkuma priekšmets: integrētās komunikācijas kampaņa jauniešu informēšanai un piesaistei dalībai Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) (turpmāk - Jauniešu garantija) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma B sadaļa).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 10. jūlijam, plkst. 14.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā.

Paziņojums IUB mājaslapā publicēts: http://pvs.iub.gov.lv/show/410273 

Nolikums: ?d=Nolikums_id_Nr_VIAA_2015_21_ESF_.doc

Atbildes uz pretendentu jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_01.07.2015.doc (Publicēts 01.07.2015.)

Atbildes Nr.2: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_03_07_2015.doc (Publicēts 03.07.2015.)