Iepirkums
“Integrētās komunikācijas kampaņa jauniešu informēšanai un piesaistei dalībai
Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā Jauniešu garantija
identifikācijas numurs VIAA 2015/21 ESF

 

Paziņojums ievietots: 17.07.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu sniedz:
1) Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Baiba Ūbele, Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis:67854762, elektroniskā pasta adrese: baiba.ubele@viaa.gov.lv;
2) Tehniska rakstura (saistībā ar iepirkuma priekšmetu) informāciju par iepirkumu sniedz: Zane Birka, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas Vecākā informācijas speciāliste, tālrunis: 67785462, elektroniskā pasta adrese: zane.birka@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: integrētās komunikācijas kampaņa jauniešu informēšanai un piesaistei dalībai Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) (turpmāk - Jauniešu garantija) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma B sadaļa).

Līguma izpildītājs: SIA “Hauska & Partner” (reģistrācijas Nr.40003675159, juridiskā adrese: Elizabetes ielā 45/47, Rīgā, LV-1010)

Līgumcena: 14 464,60 euro (četrpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit četri tūkstoši euro un sešdesmit euro centi) bez PVN

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/414374  

Lēmums: ?d=lemums_17_07_2015_viaa_2015_21.pdf