„Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana Valmieras cietumā un Rīgas Centrālcietumā”,
identifikācijas numurs VIAA 2015/27 ESF

 

Paziņojums ievietots: 07.08.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854760, fakss: 67854779.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzītajām personām

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

Iepirkuma daļa

Pretendents

Piedāvātā kopējā cena par visu līguma apjomu (EUR bez PVN)

1.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Komercdarbības pamati” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese - Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Burtnieku novads

 

 

SIA “BUTS”

 

 

3 699.00

 2.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese - Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Burtnieku novads;

 

 

 

Mācību centrs "FIBRA"

 

 

 

3 480.00

 3.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Apdares darbi un telpu remonts” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga;

 

 

SIA “BUTS”

 

 

6 450.00

4.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga.

 

 

Mācību centrs "FIBRA"

 

 

6 960.00 (par abām grupām kopā)