Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.²panta noteiktā kārtībā
„Viedās specializācijas jomu ekosistēmu analītisku aprakstu, kas ietver tautsaimniecības transformācijas virzienu un attīstības prioritāšu skaidrojumu, izstrāde

ID.Nr. VIAA 2015/28

 

Paziņojums ievietots: 27.07.2015.

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru un tehnisko specifikāciju:Linda Klūga, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67559495, elektroniskā pasta adrese: linda.kluga@viaa.gov.lv  un Ineta Kurzemniece, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis: 67814328, elektroniskā pasta adrese: ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Viedās specializācijas jomu ekosistēmu analītisku aprakstu, kas ietver tautsaimniecības transformācijas virzienu un attīstības prioritāšu skaidrojumu, izstrāde.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  2015. gada 7. augusts plkst. 10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050, darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00.

Nolikums?d=Iepirkums_Vied_s_specializ_cijas_EKOSIST_MA_VIAA_2015_28.doc