Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.²panta noteiktā kārtībā
„Viedās specializācijas jomu ekosistēmu analītisku aprakstu, kas ietver tautsaimniecības transformācijas virzienu un attīstības prioritāšu skaidrojumu, izstrāde
” 
ID.Nr. VIAA 2015/28

 

Paziņojums ievietots: 17.08.2015.

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru un tehnisko specifikāciju:Linda Klūga, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67559495, elektroniskā pasta adrese: linda.kluga@viaa.gov.lv  un Ineta Kurzemniece, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis: 67814328, elektroniskā pasta adrese: ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Viedās specializācijas jomu ekosistēmu analītisku aprakstu, kas ietver tautsaimniecības transformācijas virzienu un attīstības prioritāšu skaidrojumu, izstrāde.

Rezultāts: Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

Lēmums: ?d=17_08_2015_Nr_2_L_mums_VIAA_2015_28.pdf