Iepirkums
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”,
identifikācijas numurs VIAA 2015/29 ESF

Paziņojums ievietots: 31.07.2015.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:
1. Agnese Puķīte, aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854771, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv;
2. Baiba Ūbele, aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854762, elektroniskā pasta adrese: baiba.ubele@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Aģentūras nomāto biroja telpu Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5. stāvā, Rīgā, ikdienas uzkopšana saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 11. augustam, plkst. 9:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā.

Nolikums: ?d=nolikums_telpu_uzkopsanaA.doc

Atbildes uz pretendenta jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_03_08_2015.doc (Publicēts 03.08.2015.)