Iepirkums
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”,
id.Nr. VIAA 2015/29 ESF

 

Paziņojums ievietots: 17.08.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu sniedz Baiba Ūbele, aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis:67854762, elektroniskā pasta adrese: baiba.ubele@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir VIAA nomāto biroja telpu ikdienas uzkopšana Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5. stāvā, Rīgā, saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto (turpmāk – pakalpojums).

Līguma izpildītājs: SIA “Tehhe” (reģistrācijas Nr.40003935356, juridiskā adrese: Kaķasēkļa dambis 31, Rīga, LV-1045).

Līgumcena: līgumcena par pakalpojumu 1 mēnesim – 238,11 eiro (divi simti trīsdesmit astoņi eiro un vienpadsmit eiro centi) bez PVN un kopējā pakalpojuma cena 37 mēnešiem – 8 810,07 eiro (astoņi tūkstoši astoņi simti desmit eiro un septiņi eiro centi) bez PVN.

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/417362 

Lēmums: ?d=LEMUMS_2105_29.pdf

Līgums: ?d=76907_IZRAKSTS_ligums_biroja_uzkopsana.pdf