Iepirkums
„ Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana”,
identifikācijas numurs VIAA 2015/31

 

Paziņojums ievietots: 03.08.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

 

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

1. Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

2. Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta Struktūrfondu informācijas sistēmu nodaļas sistēmu analītiķis Vitālijs Kudrjašovs, tālr.: 67559492, elektroniskā pasta adrese: vitalijs.kudrjasovs@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 14. augustam, plkst. 10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=IS_nolikums_END.doc