Iepirkums
„Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana”,
id. Nr. VIAA 2015/31

 

Paziņojums ievietots: 17.08.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv .

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta Struktūrfondu informācijas sistēmu nodaļas sistēmu analītiķis Vitālijs Kudrjašovs, tālr.: 67559492, elektroniskā pasta adrese: vitalijs.kudrjasovs@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir  VIAA Projektu informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) attīstīšana un uzturēšana.

Līguma izpildītājs: Personu apvienības SIA “Datorikas institūts DIVI”  un SIA “DIVI grupa” (reģ.Nr. 40003249896 un 40003803059) 

Līgumcena: 14 000 EUR (četrpadsmit tūkstoši eiro un nulle centi) bez PVN un cenas par vienu cilvēkstundu ir sekojošas:

 Nr.

Izmaksu pozīcija

Cena par vienu cilvēkstundu EUR bez PVN

 1.

SISTĒMAS ES SF moduļu attīstīšana izmaiņu pieprasījumu gadījumā

20.00

 2.

SISTĒMAS EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu moduļu attīstīšana izmaiņu pieprasījumu gadījumā

20.00

 3.

SISTĒMAS Lietvedības moduļa attīstīšana izmaiņu pieprasījumu gadījumā

20.00

 4.

SISTĒMAS uzturēšana

20.00

 

Paziņojums IUB mājaslapā: tiks publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta divpadsmito daļu – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā, pēc tam, kad tiks noslēgts līgums.

Lēmums: ?d=l_mums_VIAA_2015_31.pdf