Iepirkums
„Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām ”
identifikācijas numurs VIAA 2015/25 ĀF

 

Paziņojums ievietots: 11.08.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

 
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām atbilstoši Nolikuma tehniskajai specifikācijai .

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 24. augustam, plkst. 10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Konferen_u_un_semin_ru_organiz_anas_pakalpojumi_END.doc